Aktuelt

Ny som fåreavler

En sønderjysk besætning har efter store problemer med lav tilvækst og døde lam måttet ændre tildelingsformen, for at sikre, at får og lam fik tilstrækkelig forsyning med mikromineraler. Ved juletid sidste år oplevede en søn- derjysk besætning problemer med, at en flok af de dårligste lam begyndte…

Nyhedsbrev for Fåreavlere – eksempel fra november 2018

Gode perspektiver i rødkløver til får Den afledte effekt af rødkløver i græsblandinger til får og geder er højere udbytter. Det vil være med til at sikre selvforsyningen og mulighed for produktion af et større antal økologisk lam. Et nyt forsøg skal nedtone rødkløverskrækken hos……

Symptomer mineralmangel

En sønderjysk besætning har efter store problemer med lav tilvækst og døde lam måttet ændre tildelingsformen, for at sikre, at får og lam fik tilstrækkelig forsyning med mikromineraler. Ved juletid sidste år oplevede en søn- derjysk besætning problemer med, at en flok af de dårligste lam begyndte…

Marine fodermidler

Anvendelse af marine produkter som husdyrfoder vil indlysende bidrage til at nedbringe konkurrencen mellem husdyr og mennesker om terrestriske fødeemner, samtidigt med at høst af marine ”afgrøder” potentielt kan medvirke til en mere effektiv recirkulering af næringssalte såsom N og P, som udledes…

Efterafgrøder til slagtelam og får

Lovkravet om MFO afgrøder forøger udbuddet af efterafgrøder som muligt foderemne. Beregninger viser, at hvidkløver og kløvergræs bør foretrækkes til lam for at sikre høj tilvækst. Derimod passer efterafgrøder som olieræddiker, gul sennep godt til får. De lovbestemte efterafgrøder kan være et godt…

Kastration af lam

Lam kastreres primært for at undgå uønskede parringer. Nogen påstår, at de opnår bedre smag af kødet og undgår den uønskede smag af uld hos kastrerede dyr. Andre begrunder kastration med at lammene er lettere at slagte, idet skindet nemmere fjernes

Rødkløver til får

Gode perspektiver i rødkløver til får Den afledte effekt af rødkløver i græsblandinger til får og geder er højere udbytter. Det vil være med til at sikre selvforsyningen og mulighed for produktion af et større antal økologisk lam. Et nyt forsøg skal nedtone rødkløverskrækken hos……

Aldersbestemmelse af får

Både ved køb og salg af får og lam er det vigtigt at kunne lave en præcis aldersbestemmelse. Specielt når lammene skal slagtes, er det vigtig for slagteren at vide alderen. Dyr under 1 år skal ikke midtflækkes på slagteriet

Græs til får

Græs og hvidkløver er grundlaget i fåreholdet. Fårene er bare et redskab til at udnytte græsset. Det er den new zealandske fåreavlers syn på driften af sit landbrug. Så i den optik skal vi se på fåret som et spændende og udfordrende redskab til at høste græs på. At der er mange udfordringer ved at…

Hvidkløver til får

Lad os slå det helt fast, at fårene kan godt lide hvidkløver og at de tåler det forbavsende godt, trods det høje proteinindhold. Kort sagt: får og lam stortrives på det. Her i Sydsjælland hvor der dyrkes en del hvidkløver til frø bruger vi fårene til at græsse disse frøkløvermarker ned i foråret…

Videoer