Kurser og Webinarer

Team Fårerådgivning udbyder kurser, webinarer, seminarer og studieture om fåreavls faglige emner til fåreavlere, dyrlæger, konsulenter – enten alene eller i samarbejde med andre. Se oversigt over kurser og webinarer nedenfor.

Et webinar starter typisk kl. 20.00 og varer ca. 85. minutter. Der er mulighed for dialog med indlederne. I oplægget fra indlederne indgår en Powerpoint, som sendes til deltagerne efter webinaret.

Pris: 200 kr. eksklusiv moms pr. webinar. (faktura fremsendes forud)

Med en optimal fodring af fåret op til læmning – særligt i den sidste måned forebygger du mange problemer omkring læmning og giver fåret en god opstart til diegivningsperioden.

Konsulent Kirstine F Jørgensen og dyrlæge Randi Worm introducerer en række gode redskaber til at styre fodringen, herunder betydningen af regelmæssig huldvurdering. Hvad gør jeg især med de magre og de fede får allerede lige fra fravænning året før.

Der er særlig fokus på, hvad du skal holde øje med hos fårene omkring læmning, så du undgår typiske fodringsbetingede sygdomme. Og vi ser også på fodringen i overgangen om foråret inden græsset kommer i god vækst.

Tilmelding: Send mail til: post@teamfaareraadgivning.dk senest en dag før.

Hvornår skal jeg gribe ind i en læmning og hvordan gør jeg det bedst? De fleste får læmmer selv, men dem, som skal føde store lam og trillinger har større risiko for at få komplikationer under fødslen. Dyrlægerne Randi Worm og Camilla Mackenhauer fører dig igennem håndtering af får og lam i læmmeperioden og hvad du især skal holde øje med, samt instruktion i praktisk læmmehjælp ved forskellige typer komplikationer.

Lær at overvåge fårets adfærd op til læmning og vurdere livskraften på de nyfødte lam, så du sikrer en god start for lam og får, samt hvordan du giver supplerende råmælk og udfører andre nyttige ting.

Tilmelding via mail: post@teamfaareraadgivning.dk senest en dag før.

Siden februar 2007 har det været et lovkrav at fåreavlere skal have et godkendt medicinhåndterings kursus, hvis man selv vil give receptpligtige lægemidler til sine produktionsdyr. Det er Fødevarestyrelsen, som kontrollerer, at besætningsejere har et kursusbevis.

Kurset er 2-delt med først et teoretisk internetbaseret 2-3 timers kursus, som du selv skal gennemføre inden den anden praktiske del.

Kurset giver adgang til, at du selv må give ormekur og efterbehandle syge dyr med udleveret medicin. Fåreavlere med landmandsuddannelse behøver ikke kurset og heller ikke dem, som har arbejdet mere end ½ år i landbruget før 2007.

Den praktiske del af kurset foregår på en lørdag på en fårebedrift. På den praktiske del øver vi på korrekt behandling. Redskaber og håndtering af dyr prøves af alle, så du bagefter vil være godt klædt på til behandling af dine egne dyr.

Du kan kun deltage efter forudgående tilmelding som følge af registrering og gennemførelse af den teoretiske del. Tilmeld dig og afvent at fuldtegnet hold. Kursuspris: 1400 kr. plus moms pr. deltager

Tilmelding til: Dyrlæge Randi Worm på randi@kvaegdyrlaegerne.dk med oplysning om mail, telefonnummer, CPR nummer til registrering i fødevarestyrelsen, foruden adresse.

Vi ved det – orm nedsætter lams tilvækst og nogle gange går den helt i stå. Forebyggelse handler om den løbende overvågning, så der kan gribes ind inden ormepresset bliver for stort i marken. Webinaret giver dig en præcis indsigt i, hvordan man bedst overvåger sine lam og kan lave forbyggende tiltag til at imødegå at orme-belastningen bliver for stor.

På webinaret giver dyrlæge Randi Worm dig overblik over de forskellige typer af orme og deres livscyklus, hvordan dyret reagerer på smitte og hvordan diagnosen stilles. Det giver dig bedre grundlag for at kunne indgå i vurderingen af dyret og udforme behandlingsplaner sammen med din dyrlæge.

Tilmelding via mail: post@teamfaareraadgivning.dk – senest en dag før

Hvad kendetegner den gode slagtekrop, som slagteren værdsætter højt – og hvad siger forbrugeren om den gode spisekvalitet. Ud fra begge parters opfattelser præsenterer vi guidelines til, hvordan du vurderer på et lam, hvornår det er færdigt til slagt – både ved at mærke på ryggen og vurdere vægten.

Vi gennemgår hvad der har stor betydning på slagtekødets mørhed og den endelige slagteprocent. Og endelig giver vi en pejling af, hvad et slagtelam skal koste ved salg til private.

Konsulent Kirstine F Jørgensen og dyrlæge Randi Worm tager dig igennem de vigtigste ting at have for øje, for at opnå en optimal færdiggørelse af lammene i den sidste tid inden slagtning.

Pris kr. 200 ex. moms.

Tilmelding til post@teamfaareraadgivning.dk   senest en dag før

Lær om hvordan obduktion af spædlam kan give dig svarene. En stor andel af lam dør i det første døgn efter fødsel. Det antal kan nedbringes med større indsigt i hvorfor lammene dør, for med en forebyggende indsats kan man redde mange lam netop i den kritiske periode.

Dyrlægerne Randi Worm og Cathrine Erichsen viser, hvordan man med en enkel obduktion af det døde spædlam kort tid efter døden er indtrådt kan finde nyttig viden om årsagen. De bruger en række fotos af obducerede lam til at vise, hvad man skal se efter på dyrets forskellige organer, for at kunne lave en systematisk obduktion af spædlam. Du vil blive overrasket over, at du ofte selv kan stille en præcis diagnose af det døde lam.

Tilmelding til mail: post@teamfaareraadgivning.dk – senest 21. marts/18. april

I Projekt Slagtelams Klimaaftryk foreligger der nu resultater, som belyser udledningen af klimagasser fra 9 forskellige fårebedrifter. På webinaret vil konsulent Kirstine F Jørgensen fortælle om hovedresultaterne og hvilke forhold, som giver det største bidrag til bedriftens samlede udledning af klimagasser.

Deltagerne kan i løbet af webinaret danne sig et indtryk af hvilket niveau, udledningen af klimagas vil være på egen bedrift ved at finde en sammenlignelig bedrift blandt de 9 repræsenterede bedrifter i undersøgelsen. Endvidere høre om virkemidler til at nedsætte udledningen på egen bedrift, særligt via fodring og management.

Tilmelding via mail: post@teamfaareraadgivning.dk – senest 24. april

Parasitter nedsætter lams tilvækst og den går helt i stå, hvis der er mange. Derfor er løbende overvågning vigtig for at kunne gribe ind inden ormepresset bliver for stort i marken. Webinaret giver dig en grundlæggende viden om de forskellige parasitter og deres livscyklus, hvordan dyret reagerer på smitte og hvordan diagnosen stilles. Det giver dig bedre grundlag for at kunne lave behandlingsplaner og drøfte dem sammen med din dyrlæge.

På webinaret introducerer dyrlæge Randi Worm lammets forskellige typer af løbetarmorm, så deltagerne får en mere præcis indsigt i hvordan man bedst overvåger sine lam og kan lave forbyggende tiltag til at imødegå at orme belastningen bliver for stor.

Fåreavlere kan på seminaret den 30. april 2022 fra kl. 10-14 møde Neil Sargison fra Skotland. Mange fåreavlere har tidligere mødt ham ved kursus i Danmark og har oplevet ham som en rigtig god rådgiver for fåreavlere.

Neil Sargison er i Danmark for at undervise dyrlæger og rådgivere dagen før – den 29. april.

På seminaret for fåreavlere vil Neil Sargison vil belyse forskellige ting omkring parasitter, så vi øger forståelsen for de parasitter, der giver det største tab i lammeproduktionen.

Han vil nå omkring emner som livscyklus, smitteveje og ændringer i parasitter pga. klimaændringer.

Vi har også bedt ham om at komme ind på emner som selektion af får for immunitet overfor orm, strategier for får i naturpleje, der helst ikke skal behandles for parasitter i perioden, samt systemer, der kan bruges for at undgå ormemiddelresistens.

Neil kommer naturligvis også ind på de mange gode forskningsprojekter som gennemføres i England, Wales og Skotland.

Kort sagt en god rundtur i gode planer for parasit management.

Vi håber du har mulighed for at deltage i Seminaret med Neil Sargison og få inspiration til nye måder at arbejde med parasit-udfordringen i din lammeproduktion.

 

Læs programmet for seminaret her

 

Nærmere oplysninger om seminaret kan fås hos dyrlæger Randi Worm på mob. 2146 1955.

Send din tilmelding til Team Fårerådgivning, mail: post@teamfaareraadgivning.dk senest 20. april.

Hilsen

Rådgiverseminar 2022

Tid:  Fredag, den 29. april kl. 9.30

Sted: Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Team Fårerådgivning inviterer praktiserende dyrlæger og rådgivere til dette seminar med fokus på ny viden fra forskning og praksis, som kan give bedre forståelse af fodrings- og sundhedsproblemer i lamme- og gedeproduktionen med særlige fokus på forebyggelse af parasitter hos lam.

På seminaret vil du møde:

  • Neil Sargison, dyrlæge, professor i sundhed og sygdomme hos produktionsdyr med fokus på små drøvtyggere, University of Edinburgh, Scotland
  • Jakob Kortegaard, biolog og fåreavler ved Farsø, Himmerland
  • Henrik Hjelholt, fåreavler ved Gudme – vært ved den afsluttende ekskursion

Find det fulde program for seminaret her

Praktiske informationer

Tilmelding:  Senest 20. april til Team Fårerådgivning på mail: post@teamfaareraadgivning.dk

Yderlig info: Kontakt Randi Worm, dyrlæge på mob. 2146 1955 eller Kirstine F Jørgensen, mob. 30897161

Pris: 1.900 kr. eksklusiv moms. Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning

Har du lyst til at kontrollere dine egne får for orm, så er muligheden for at lære det.

Lørdag, den 12. marts kl. 10 -15 afholdes et praktisk parasitkursus i Ølgod. På kurset gennemgås de orm, man kan se og betydningen af deres infektion, derefter bruges tiden på at øve sig at se og tælle ormeæg i mikroskop. Du er velkommen til at tage gødningsprøver med fra egne får.

Kontakt mig, hvis du vil købe dig et mikroskop, så kan jeg henvise til forhandler. De øvrige materialer kan købes hos mig.

Underviser: Dyrlæge Randi Worm, Nørre Nebel.

Kursuspris: 600 kr. plus moms pr. deltager. Inkluderer også materialer og forplejning

Tilmelding: Senest 9. marts til Randi Worm på mail: randi@kvaegdyrlaegerne.dk

På dette webinar får du nogle principper for foldskifte og guidelines til, hvordan du bedst håndterer den forestående afgræsnings-sæson og opnår den bedste tilvækst hos lammene.

Konsulent Kirstine F Jørgensen og dyrlæge Randi Worm tager dig igennem de vigtigste ting at have for øje omkring afgræsningen – fra udbinding og frem til fravænning. Og hvordan du får færrest mulige problemer med parasitter. Du hører om tjek på græssets længde, græsudbytter og betydningen af at have regelmæssigt foldskifte for parasitbelastningen.

Webinaret er både for dem med mindre og med større besætning – nybegyndere og dem, der ønsker genopfriskning af deres viden.

Tilmelding til mail: post@teamfaareraadgivning.dk senest 15. marts/26. april/10. maj

Dyrlægerne Randi Worm og Cathrine Erichsen introducerer deltagerne for typiske problemstillinger før, under og lige efter læmning. Det er emner som lammedødelighed, typer af aborter i måneder før læmning, mælkeproduktion og afvigelser på optimale moderegenskaber. De lægger op til en erfaringsudveksling med deltagerne om måder at afhjælpe, samt forebygge problemerne. Der vil være særlig fokus på at kunne observere afvigelser i normaladfærden hos får, samt lave systematiske noter til brug for senere vurderinger af det enkelte fårs præstationer.

Tilmelding: Senest den 24. februar/24. marts til Team Fårerådgivning på mail: post@teamfaareraadgivning.dk