Kurser

Team Fårerådgivning udbyder kurser, seminarer og studieture om fåreavls faglige emner til fåreavlere, dyrlæger, konsulenter – enten alene eller i samarbejde med andre. Se oversigt over kurser nedenfor

Dette kursus følges op på emner fra kursus 1 sidste år med fokus på flere præparater, så alle kommer godt i gang med at bruge mikroskop. Der er særlig fokus på leverikter og gennemgang af leverikters betydning, samt øvelse i gødningsundersøgelse af flere præparater.

Du er på dette kursus meget velkommen til at tage gødningsprøver med fra egne får. Underviser: Dyrlæge Randi Worm, Nørre Nebel. Kursuspris: 600 kr. plus moms pr. deltager

Tilmelding: Randi Worm på mail: randi@kvaegdyrlaegerne.dk

Siden februar 2007 har det været et lovkrav at fåreavlere skal have et godkendt medicinhåndterings kursus, hvis man selv vil give receptpligtige lægemidler til sine produktionsdyr. Det er Fødevarestyrelsen, som kontrollerer, at besætningsejere har et kursusbevis.

Kurset er 2-delt med først et teoretisk internetbaseret 2-3 timers kursus, som du selv skal gennemføre inden den anden praktiske del.

Kurset giver adgang til, at du selv må give ormekur og efterbehandle syge dyr med udleveret medicin. Fåreavlere med landmandsuddannelse behøver ikke kurset og heller ikke dem, som har arbejdet mere end ½ år i landbruget før 2007.

Den praktiske del af kurset foregår på en lørdag på en fårebedrift. På den praktiske del øver vi på korrekt behandling. Redskaber og håndtering af dyr prøves af alle, så du bagefter vil være godt klædt på til behandling af dine egne dyr.

Du kan kun deltage efter forudgående tilmelding som følge af registrering og gennemførelse af den teoretiske del. Tilmeld dig og afvent at fuldtegnet hold. Kursuspris: 1000 kr. plus moms pr. deltager

Tilmelding til: Dyrlæge Randi Worm på randi@kvaegdyrlaegerne.dk med oplysning om mail, telefonnummer, CPR nummer til registrering i fødevarestyrelsen, foruden adresse.

Webinar om færdigfedning af lam til slagt 22. september kl. 20

Vi afholder webinaret om optimal færdigfedning af lam til slagt. Hvad kendetegner den gode slagtekrop, som slagteren sætter højt – og hvad siger forbrugeren om den gode spisekvalitet. Ud fra deres vurderinger præsenterer vi guidelines til, hvordan du vurderer på et lam om det er færdigt til slagt – både ved at mærke på ryggen og vurdere vægten. Og hvordan du sørger for at dyret er i vækst indtil slagt, for det har stor indflydelse på slagtekødets mørhed og den endelige slagteprocent. Og endelig en pejling af, hvad et slagtelam skal koste ved salg til private.

Konsulent Kirstine F Jørgensen og dyrlæge Randi Worm tager dig igennem de vigtigste ting at have for øje, for at få en optimal færdigfedning af lammene i den sidste tid inden slagtning.

Webinaret er både for dem med en mindre og med større besætning – nybegyndere og dem der ønsker genopfriskning af deres viden.

Webinaret afholdes tirsdag, den 22. september kl. 20.00 og varer ca. en time – Der vil både være mulighed for opklarende spørgsmål undervejs og efter oplæggene via i chat-funktionen og mikrofon.

Pris kr. 200 ex. moms.

Tilmelding til post@teamfaareraadgivning.dk – senest 20. september. Du får på dagen fremsendt et link via mail, som automatisk giver dig adgang til webinaret

Parasitkursus lørdag, den 7. marts 2020 i Ølgod

Lær at tælle parasitter i gødningsprøver i mikroskop, så du selv kan kontrollere gødningsprøver fra dine egne dyr for løbetarmorm og få behandlet på det rigtige tidspunkt.

På kurset lærer du vil at genkende ormeæggene og coccidier, så du kan aflevere gødningsprøver til dyrlægen netop på det tidspunkt, hvor dyrene har brug for behandling og dermed spare udgifter til ekstra prøver.

Kurset holdes i Ølgod og varer fra kl. 9.30 – 15 den 7. marts 2020 og der kan max. være 10 deltagere. Kurset koster 600 kr. plus moms. Kursusleder og underviser: Dyrlæge Randi Worm

Tilmelding til Randi på randi@kvaegdyrlaegerne.dk senest 1. marts og bemærk – det er efter ”først til mølle princippet”.

Bestil allerede nu et mikroskop og de redskaber, der skal bruges derhjemme. Prisen forventes at ligge mellem 3.500 og 4.000 kr. incl. moms – afhængig af den rabat vi får ved indkøb over 6 stk.

Rådgiverseminar 2019

Fredag, den 20. september 2019 kl. 9.15 – 15.30 på Dalum Landbrugsskole, Odense S

Om seminaret

Team Fårerådgivning inviterer interesserede dyrlæger og rådgivere til dette seminar, hvor vi fokuserer på at give deltagerne ny viden fra forskning og praksis, som kan give bedre forståelse af fodrings- og sundhedsproblemer i lammeproduktionen.

Målet er at dyrlæger og konsulenter får faglig inspiration til at forbedre den forbyggende rådgivning til fåreavlere – både til erfarne, til nybegyndere og hobbyavlere. Herunder at kunne lave mere præcise diagnoser af pludseligt syge og døde får, så der kan iværksættes bedre behandlings- og forebyggende strategier.

På seminaret vil du møde:

– Liz Genever, engelsk fodrings- og græsmarksrådgiver – tidligere EBLEX/AHDB, nu freelance konsulent

– Heidi Huus, dyrlæge, Veterinærinstituttet

– Cathrine Erichsen, dyrlæge, ph.d.-studerende, Edinburgh og partner i Team Fårerådgivning

Se mere i programmet

Praktisk orienteret trænings-kursus 19. september

Der kan tilkøbes ekstra tre timers praktisk orienteret træningskursus torsdag den 19. september kl. 15.00. Målrettet dyrlæger og rådgivere, der ønsker praktisk træning i at håndtere får, vurdere huld, samt græsudbud. Det foregår på en fårebedrift lidt uden for Odense. Pris: 400 kr. ex. moms.

 Praktiske informationer

Tilmelding: Senest den 5. september til Team Fårerådgivning på mail: post@teamfaareraadgivning.dk

Yderligere info: Kontakt Randi Worm på mob. 2146 1955 eller Kirstine F Jørgensen, mob. 20700636.

Pris: 2.500 kr. eksklusiv moms for seminar. Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning

Dyrlægestuderende på KU tilbydes seminar med rabat – pris 400 kr. inkl. moms.

Kurset retter sig mod fåreavlere med interesse i at høre mere om brugbarhed og nytteværdi af Elitlamm, så de efterfølgende kan vurdere om køb af det. Elitlamm er et brugervenligt svensk webbaseret værktøj til indberetning af dyr og avlsresultater, samt til foderplanlægning.

På kurset får deltagerne indtryk af funktioner og brugervenligheden af de enkelte programdele, samt mulighed for at få kort instruktion i at teste de enkelte programdele til registreringer og analyser.

Undervisere er Ulf Andreasson, Elitlamm, Sverige, samt Jens B Kjeldsen, Gotlænderforeningens superbruger i Elitlamm. Kursusleder er Kirstine F Jørgensen, fodringskonsulent LMO, partner i Team Fårerådgivning. Kursuspris: 600 kr. plus moms pr. deltager

Tilmelding: Send mail til: post@teamfaarerådgivning.dk senest mandag, den 4. februar

Kursus for nybegyndere

– med emner som den ikke erfarne fåreavler skal lære: Øremærkning, håndtering af får, pasning af læmmende får og nyfødte lam, råmælkstjek, sondefodring. Samt andre praktisk ting som fodring og afgræsning, vaccinationer, udtagning af gødningsprøver, ormebehandling, flytning af dyr. Med sig hjem får man en oversigt over årets vigtige begivenheder, hvor man får nedskrevet sin huskeliste.

Tid og sted: Lørdag, den 12. januar 2019 kl. 10 – 15.

Tilmelding til Randi Worm på mail: randi@kvaegdyrlaegerne.dk eller Kirstine F Jørgensen, mail: kfj@lmo.dk