Kurser

Team Fårerådgivning udbyder kurser, webinarer, seminarer og studieture om fåreavls faglige emner til fåreavlere, dyrlæger, konsulenter – enten alene eller i samarbejde med andre. Se oversigt over kurser og webinarer nedenfor.

Et webinar starter typisk kl. 20.00 og varer ca. 85. minutter. Der er mulighed for dialog med indlederne. I oplægget fra indlederne indgår en Powerpoint, som sendes til deltagerne efter webinaret.

Pris: 200 kr. eksklusiv moms pr. webinar. (faktura fremsendes forud)

Se samlede oversigt over webinarer i 2021 her

Hvad kendetegner den gode slagtekrop, som slagteren værdsætter højt – og hvad siger forbrugeren om den gode spisekvalitet. Ud fra begge parters opfattelser præsenterer vi guidelines til, hvordan du vurderer på et lam hvornår det er færdigt til slagt – både ved at mærke på ryggen og vurdere vægten. Og om betydningen af at holde dyret i vækst indtil slagt, for det har stor indflydelse på slagtekødets mørhed og den endelige slagteprocent. Og endelig en pejling af, hvad et slagtelam skal koste ved salg til private.

Konsulent Kirstine F Jørgensen og dyrlæge Randi Worm tager dig igennem de vigtigste ting at have for øje, for at opnå en optimal færdigfedning af lammene i den sidste tid inden slagtning.

Webinaret er både for dem med en mindre og med større besætning – nybegyndere og dem der ønsker genopfriskning af deres viden.

Pris kr. 200 ex. moms.

Tilmelding til post@teamfaareraadgivning.dk  Du får på dagen fremsendt et link via mail, som automatisk giver dig adgang til webinaret

Har du lyst til at kontrollere dine egne får for orm, så er muligheden for at lære det.

Lørdag, den 15. januar kl. 10 -15 afholdes et praktisk parasitkursus i Ølgod. På kurset gennemgås de orm, man kan se og betydningen af deres infektion, derefter bruges tiden på at øve sig at se og tælle ormeæg i mikroskop. Du er velkommen til at tage gødningsprøver med fra egne får.

Kontakt mig, hvis du vil købe dig et mikroskop, så kan jeg henvise til forhandler. De øvrige materialer kan købes hos mig.

Underviser: Dyrlæge Randi Worm, Nørre Nebel.

Kursuspris: 600 kr. plus moms pr. deltager. Inkluderer også materialer og forplejning

Tilmelding: Senest 15. oktober til Randi Worm på mail: randi@kvaegdyrlaegerne.dk

Siden februar 2007 har det været et lovkrav at fåreavlere skal have et godkendt medicinhåndterings kursus, hvis man selv vil give receptpligtige lægemidler til sine produktionsdyr. Det er Fødevarestyrelsen, som kontrollerer, at besætningsejere har et kursusbevis.

Kurset er 2-delt med først et teoretisk internetbaseret 2-3 timers kursus, som du selv skal gennemføre inden den anden praktiske del.

Kurset giver adgang til, at du selv må give ormekur og efterbehandle syge dyr med udleveret medicin. Fåreavlere med landmandsuddannelse behøver ikke kurset og heller ikke dem, som har arbejdet mere end ½ år i landbruget før 2007.

Den praktiske del af kurset foregår på en lørdag på en fårebedrift. På den praktiske del øver vi på korrekt behandling. Redskaber og håndtering af dyr prøves af alle, så du bagefter vil være godt klædt på til behandling af dine egne dyr.

Du kan kun deltage efter forudgående tilmelding som følge af registrering og gennemførelse af den teoretiske del. Tilmeld dig og afvent at fuldtegnet hold. Kursuspris: 1000 kr. plus moms pr. deltager

Tilmelding til: Dyrlæge Randi Worm på randi@kvaegdyrlaegerne.dk med oplysning om mail, telefonnummer, CPR nummer til registrering i fødevarestyrelsen, foruden adresse.

Med en godt planlagt fravænning opnår lammene en god overgang til at stå på egne ben og du kan undgå tab af tilvækst og infektion med mange parasitter.

Dyrlægerne Randi Worm og Cathrine Erichsen giver på webinaret et overblik over de overvejelser, der indgår i et godt planlagt fravænningsforløb, herunder hvilken kontrol, der bør laves af både moderfår og lam op til planlagt fravænning og lige efter. En kontrol, som kan give nyttig viden om det bedste tidspunkt at fravænne, samt hvilke får og lam, der skal holdes særligt øje med. Fravænning er et oplagt tidspunkt på året til at foretage en grundig vurdering af alle dyrene og få sat anmærkninger på dem, som har præsteret mindre godt.

Webinaret er både for dem med mindre og med større besætning – nybegyndere og dem der ønsker genopfriskning af deres viden.

Tilmelding via mail: post@teamfaareraadgivning.dk – senest 5. juli/2. august

Rådgiverseminar 2021

Tid:  flyttes til foråret 2022 –

Sted: Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Team Fårerådgivning inviterer praktiserende dyrlæger og rådgivere til dette seminar med fokus på ny viden fra forskning og praksis, som kan give bedre forståelse af fodrings- og sundhedsproblemer i lamme- og gedeproduktionen med særlige fokus på forebyggelse af parasitter hos lam.

På seminaret vil du møde:

  • Neil Sargison, dyrlæge, professor i sundhed og sygdomme hos produktionsdyr med fokus på små drøvtyggere, University of Edinburgh, Scotland
  • Jakob Kortegaard, biolog og fåreavler ved Farsø, Himmerland
  • Kirstine F Jørgensen, ph.d./cand.agro., fodringskonsulent i Team Fårerådgivning
  • Henrik Hjelholt, fåreavler ved Gudme – vært ved den afsluttende ekskursion

 

Praktiske informationer

Tilmelding:  til Team Fårerådgivning på mail: post@teamfaareraadgivning.dk

Yderlig info: Kontakt Randi Worm, dyrlæge på mob. 2146 1955 eller Kirstine F Jørgensen, mob. 30897161

Pris: 1.900 kr. eksklusiv moms. Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning

Leverikter kan blive en meget tabsvoldende lidelse, som for udsatte besætninger kan nå op på 200 kr. pr. får om året. Men erfaringer viser, at det er muligt at nå langt med forbyggende tiltag – nemlig ved at hindre dyrene i at afgræsse risikoområderne.

På webinaret præsenterer dyrlæge Randi Worm måder at undersøge markerne og udpege risikoområderne. Og vil anvise måder at føre kontrol af forekomsten af leverikter i besætningen både ved at observere mulige infektionstegn hos dyrene og ved at bruge tilbagemeldinger fra slagtehusets dyrlæge om forekomsten af ikter i leveren hos de slagtede dyr.

Tilmelding via mail: post@teamfaareraadgivning.dk – senest 25. september

Lær om hvordan obduktion af spædlam kan give dig svarene. En stor andel af lam dør i det første døgn efter fødsel. Det antal kan nedbringes med større indsigt i hvorfor lammene dør, for med en forebyggende indsats kan man redde mange lam netop i den kritiske periode.

Dyrlægerne Randi Worm og Cathrine Erichsen viser, hvordan man med en enkel obduktion af det døde spædlam kort tid efter døden er indtrådt kan finde nyttig viden om årsagen. De bruger en række fotos af obducerede lam til at vise, hvad man skal se efter på dyrets forskellige organer, for at kunne lave en systematisk obduktion af spædlam. Du vil blive overrasket over, at du ofte selv kan stille en præcis diagnose af det døde lam.

Tilmelding til mail: post@teamfaareraadgivning.dk – senest 3. marts/7. april

Med en optimal fodring af fåret op til læmning – særligt i den sidste måned forebygger du mange problemer omkring læmning og giver fåret en god opstart til diegivningsperioden.

Konsulent Kirstine F Jørgensen og dyrlæge Randi Worm introducerer en række gode redskaber til at styre fodringen, herunder betydningen af regelmæssig huldvurdering, så du får planlagt optimal fodring både til de magre og de fede får allerede lige fra fravænning året før. Der er særlig fokus på, hvad du skal holde øje med hos fårene omkring læmning, så du undgår typiske fodringsbetingede sygdomme. Og på fodringen i overgangen om foråret inden græsset kommer i god vækst.

Webinaret er både for dem med mindre og med større besætning – nybegyndere og dem, der ønsker genopfriskning af deres viden.

Tilmelding: Send mail til: post@teamfaareraadgivning.dk senest 15. februar/1. marts

På dette webinar får du nogle principper for foldskifte og guidelines til, hvordan du bedst håndterer den forestående afgræsnings-sæson og opnår den bedste tilvækst hos lammene.

Konsulent Kirstine F Jørgensen og dyrlæge Randi Worm tager dig igennem de vigtigste ting at have for øje omkring afgræsningen – fra udbinding og frem til fravænning. Og hvordan du får færrest mulige problemer med parasitter. Du hører om tjek på græssets længde, græsudbytter og betydningen af at have regelmæssigt foldskifte for parasitbelastningen.

Webinaret er både for dem med mindre og med større besætning – nybegyndere og dem, der ønsker genopfriskning af deres viden.

Tilmelding til mail: post@teamfaareraadgivning.dk senest 15. marts/26. april/10. maj

Dyrlægerne Randi Worm og Cathrine Erichsen introducerer deltagerne for typiske problemstillinger før, under og lige efter læmning. Det er emner som lammedødelighed, typer af aborter i måneder før læmning, mælkeproduktion og afvigelser på optimale moderegenskaber. De lægger op til en erfaringsudveksling med deltagerne om måder at afhjælpe, samt forebygge problemerne. Der vil være særlig fokus på at kunne observere afvigelser i normaladfærden hos får, samt lave systematiske noter til brug for senere vurderinger af det enkelte fårs præstationer.

Tilmelding: Senest den 24. februar/24. marts til Team Fårerådgivning på mail: post@teamfaareraadgivning.dk

Dyrlægerne Randi Worm og Cathrine Erichsen fører dig igennem håndtering af får og lam i læmmeperioden og hvad du især skal holde øje med. Lær at iagttage fårene, så du er sikker på at fodre dem korrekt op til læmning. Og lær at overvåge fårets adfærd op til læmning og vurdere livskraften på de nyfødte lam, så du sikrer en god start for lam og får. Du får indblik i, hvordan du laver fødselshjælp, giver supplerende råmælk og andre nyttige ting. Vi lægger vægt på de forebyggende tiltag, du kan gøre til at minimere problemerne, så glæden bliver større.

Tilmelding via mail: post@teamfaareraadgivning.dk senest 21. februar/22. marts