Kurser

Team Fårerådgivning udbyder kurser, seminarer og studieture om fåreavls faglige emner til fåreavlere, dyrlæger, konsulenter – enten alene eller i samarbejde med andre. Se oversigt over kurser nedenfor

Dette kursus følges op på emner fra kursus 1 sidste år med fokus på flere præparater, så alle kommer godt i gang med at bruge mikroskop. Der er særlig fokus på leverikter og gennemgang af leverikters betydning, samt øvelse i gødningsundersøgelse af flere præparater.

Du er på dette kursus meget velkommen til at tage gødningsprøver med fra egne får. Underviser: Dyrlæge Randi Worm, Nørre Nebel. Kursuspris 600 kr. plus moms pr. deltager

Tilmelding: Randi Worm på mail: randi@kvaegdyrlaegerne.dk

Siden februar 2007 har det været et lovkrav at fåreavlere skal have et godkendt medicinhåndteringskursus, hvis man selv vil give receptpligtige lægemidler til sine produktionsdyr. Det er Fødevarestyrelsen, som kontrollerer, at besætningsejere har et kursusbevis.

Kurset er 2-delt med først et teoretisk internetbaseret 2-3 timers kursus, som du selv skal gennemføre inden den anden praktiske del.

Kurset giver adgang til, at du selv må give ormekur og efterbehandle syge dyr med udleveret medicin. Fåreavlere med landmandsuddannelse behøver ikke kurset og heller ikke dem, som har arbejdet mere end ½ år i landbruget før 2007.

Den praktiske del af kurset foregår lørdag den 10. februar fra kl. 10-13 hos fåreavler Bjarne Wohlfarht, Grønlandsvej 361, 7100 Vejle. På den praktiske del øver vi på korrekt behandling. Redskaber og håndtering af dyr prøves af alle, så du bagefter vil være godt klædt på til behandling af dine egne dyr.

Du kan kun deltage efter forudgående tilmelding som følge af registrering og gennemførelse af den teoretiske del. Kursuspris: 1000 kr. plus moms pr. deltager

Tilmelding til: Dyrlæge Randi Worm på randi@kvaegdyrlaegerne.dk med oplysning om mail, telefonnummer, CPR nummer til registrering i fødevarestyrelsen, foruden adresse.

Kurset retter sig mod fåreavlere med interesse i at høre mere om brugbarhed og nytteværdi af Elitlamm, så de efterfølgende kan vurdere om køb af det. Elitlamm er et brugervenligt svensk webbaseret værktøj til indberetning af dyr og avlsresultater, samt til foderplanlægning.

På kurset får deltagerne indtryk af funktioner og brugervenligheden af de enkelte programdele, samt mulighed for at få kort instruktion i at teste de enkelte programdele til registreringer og analyser.

Undervisere er Ulf Andreasson, Elitlamm, Sverige, samt Jens B Kjeldsen, Gotlænderforeningens superbruger i Elitlamm. Kursusleder er Kirstine F Jørgensen, fodringskonsulent LMO, partner i Team Fårerådgivning. Kursuspris: 600 kr. plus moms pr. deltager

Tilmelding: Send mail til: post@teamfaarerådgivning.dk senest mandag, den 4. februar

Kursus for nybegyndere

– med emner som den ikke erfarne fåreavler skal lære: Øremærkning, håndtering af får, pasning af læmmende får og nyfødte lam, råmælkstjek, sondefodring. Samt andre praktisk ting som fodring og afgræsning, vaccinationer, udtagning af gødningsprøver, ormebehandling, flytning af dyr. Med sig hjem får man en oversigt over årets vigtige begivenheder, hvor man får nedskrevet sin huskeliste.

Tid og sted: Lørdag, den 12. januar 2019 kl. 10 – 15.

Tilmelding til Randi Worm på mail: randi@kvaegdyrlaegerne.dk eller Kirstine F Jørgensen, mail: kfj@lmo.dk

Vi åbner et dødt får og ser hvor de enkelte organer ligger og får indtryk af forskellen mellem de forskellige vævstyper. Det giver et godt grundlag for at forstå fårets kropsfunktioner og sundhedsproblemer.

Tid og sted: Mandag, den 12. marts på Varde Ådals slagtehus, Varde.

Pris: xxx kr. pr. deltager ex moms

Tilmelding: Randi Worm, mobil: 21461955 eller mail: randi@kvaegdyrlaegerne.dk

Tema: Faglig inspiration til sygdomsforebyggende rådgivning til fåreavlere

Indlæg om forskning og praksis vil vi give deltagerne bedre forståelse af fodrings- og sundhedsproblemer i lammeproduktionen – til brug for den forebyggende rådgivning til fåreavler.

Rådgiverseminaret er en god anledning til at få ny viden om sundhed og sygdomme i fåreholdet og møde kolleger, som også er interesseret i at vide mere til brug for deres arbejde med fåreavlere i Danmark.

På seminaret vil du møde:

– Mette Olav Nielsen, professor i husdyrernæring på Københavns Universitet

– Gitte Larsen, Veterinærinstituttet, DTU.

– Torkild Nissen, græsmarksrådgiver

Tid og sted: Fredag, den 21. september kl. 9.15 – 16.00 på Dalum Landbrugsskole. Mulighed for tilkøb af praktisk orienteret kursus torsdag eftermiddag, den 20. september.

Pris: 2300 kr. ex moms pr. deltager

Tilmelding: send en mail til post@teamfaareraadgivning.dk senest 5. september

Yderligere information: kontakt dyrlæge Randi Worm på mobil: 21461955 eller mail: randi@kvaegdyrlaegerne.dk

God ernæring af lam øger bundlinje – kursusdag for fåreavlere

Der er ny viden om ernæring af får og betydningen for udvikling af fostret, samt indlæg om optimal udnyttelse af græsmarken. Endelig indlæg om brug af Veterinærinstituttets analyser til bedre diagnoser af pludseligt døde får. Se mere i programmet.

Tid og sted: Fredag den 21. september kl. 9.15 til 17.00 på Dalum Landbrugsskole. Mulighed for tilkøb af aftenarrangement, samt besætningsbesøg lørdag, den 22. september.

Tilmelding til Team Fårerådgivning på mail: post@teamfaareraadgivning.dk

Pris: 750 kr. pr. deltager ex moms