Kastration af lam

Lam kastreres primært for at undgå uønskede parringer. Nogen påstår, at de opnår bedre smag af kødet og undgår den uønskede smag af uld hos kastrerede dyr. Andre begrunder kastration med at lammene er lettere at slagte, idet skindet nemmere fjernes

Råmælk

Alle ved, at det er vigtigt, at det nyfødte lam inden for de første 6 timer efter fødsel får en god portion råmælk. Nogle gange kan man være i tvivl, om det nyfødte lam har fået tilstrækkeligt. Når man som praktiserende dyrlæge bliver præsentereret for ledbetændelse, coccidiose, coli/watery mouth osv, overvejer man ofte om lammene har fået råmælk nok.

Adoptionsteknik – sådan gør vi

De fleste fåreavlere vil gerne have to lam fra hvert får, så derfor kan det være en rigtig god ide at fordele overskydende lam til får, der ikke har to lam. Når et får skal adoptere et lam, skal man overbevise fåret om, at lammet er hendes eget og samtidig overbevise lammet om, at det fremmede får fra nu af er mor. Det er vigtig at huske, at fåret kan genkende sine lam umiddelbart efter fødslen ved hjælp af lugtesansen. Det helt nyfødte lam ved ikke, hvem mor er – det er først, når det har fået mælk fra patten, at lammet kan genkende lugten af mor. Vi har to teknikker - alt efter hvornår fåret, der skal adoptere, har læmmet. For begge teknikker gælder det, at moderfåret, der skal adopteres til, skal være sundt og rask, og at hun skal have masser af mælk.

Videoer

Aktuelt

Kastration af lam

Lam kastreres primært for at undgå uønskede parringer. Nogen påstår, at de opnår bedre smag af…

Råmælk

Alle ved, at det er vigtigt, at det nyfødte lam inden for de første 6 timer efter fødsel får en god…

Adoptionsteknik – sådan gør vi

De fleste fåreavlere vil gerne have to lam fra hvert får, så derfor kan det være en rigtig god ide…