Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Team Fårerådgivning (“vi” eller “os”) behandler dine personoplysninger.

DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Team Fårerådgivning

CVR-nr. 37446572

Fuldenvej 68

8330 Beder

E-mail: post@teamfaareraadgivning.dk

Telefon: +45 31720145

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Team fårerådgivning udbyder forskellige informations services til fåreavlere i Danmark. Vi indsamler og anvender personoplysninger til følgende formål:

Levering af vores ydelse: Vi indsamler og anvender persondata i forbindelse med levering af ydelser til vores abonnenter. Se mere om vores ydelse på www.teamfaareraadgivvning.dk

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles automatisk ved din brug af vores hjemmesider. Disse oplysninger bruger vi til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmeside med henblik på at optimere brugeroplevelsen. Se nærmere herom i vores cookie-politik.

Personoplysninger indsamles desuden automatisk ved din brug af vore øvrige it-tjenester med henblik på fejldiagnosticering, optimering og support.

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:

Levering af vores ydelse:

Almindelige personoplysninger: Navn og kontaktoplysninger. Vi indsamler dit for- og efternavn, din e-mailadresse, din postadresse, dit telefonnummer og andre lignende kontaktdata.

Almindelige personoplysninger: Identitetsoplysninger. Vi indsamler dit brugernavn, CVR nummer, kundenumre og lignende oplysninger, der bruges til identificering ved udsendelse af nyhedsbrev, blad og faktura.

Almindelige personoplysninger: Legitimationsoplysninger. Vi indsamler dine adgangskoder og lignende sikkerhedsoplysninger, der bruges til godkendelse og styring af adgang til websitet www.teamfaareraadgivning.dk.

Almindelige personoplysninger: Betalingsdata. Hvis du foretager et køb, indsamler vi data, som vi skal bruge til at behandle din betaling, såsom nummeret på dit betalingsmiddel (f.eks. et kreditkortnummer) og sikkerhedskoden, der er knyttet til din betalingsmetode.

Almindelige personoplysninger: Indhold. Vi indsamler også indholdet i beskeder, som du sender til os, såsom feedback og produktanmeldelser og spørgsmål eller oplysninger, som du giver via din henvendelse.

Følsomme personoplysninger:

Vi opsamler ikke personfølsomme oplysninger.

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:

Almindelige personoplysninger: Vi indsamler online-identifikatorer såsom IP-adresser og cookies.

Almindelige personoplysninger: Vi indsamler brugsdata om produkter og tjenester. Vi indsamler data om de produkter du bruger, og de websider du besøger.

Markedsføring:

Almindelige personoplysninger: Vi indsamler dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktdata.

Almindelige personoplysninger: Vi indsamler købshistorik i forbindelse med dine køb af abonnementer hos os.

KILDER

Vi indsamler personoplysninger når du aktive tilmelder dig et abonnement, et kursus eller et nyhedsbrev:

BEHANDLINGSGRUNDLAG

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål.

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre aktører uden for Team Fårerådgivning

OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:

Oplysningerne er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet.

For at overholde en retlig forpligtelse.

Oplysninger, som er indsamlet for at kunne levere en ydelse til dig, opbevares som udgangspunkt i op til 5 år regnet fra kundeforholdets ophør. Der kan opstå tilfælde hvor lovgivningen tilsiger at vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

Du kan læse mere om, hvor længe vi opbevarer personoplysninger i forbindelse med placering af cookies og optimering af brugeroplevelsen på vores hjemmesider i vores cookie-politik

Vi tilstræber at opbevaring af særlige personoplysninger begrænses mest muligt.

Vi tilstræber desuden at dine personoplysninger opbevares i pseudonymiseret eller anonymiseret form, når dette er muligt.

DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette en skriftlig henvendelse via e-mail til post@teamfaareraadgivning.dk