Som et fritstående organ søger Team Fårerådgivning sine samarbejdspartnere på forskellige områder for at kunne realisere vores formål – at fremme viden og management hos fåreavlere i Danmark

Fåreavlsforeninger

Team Fårerådgivning har en ambition om at være en foretrukken partner, når foreninger søger en underviser eller faglig sagkyndig til at hjælpe med at formidle viden til deres medlemmer via kurser, møder og artikler. Vi søger for at holde en jævnlig kontakt med fåreavlforeninger i Danmark, for at har et indtryk af de enkelte foreningers ønsker til os. Vi hører gerne fra dig, hvis du gerne vil have en uforpligtende snak om kurser eller et indlæg til foreningens medlemmer eller aktiviteter, hvor du ser at vi kan bidrage. I Team Fårerådgivnings idékatalog kan du finde inspiration til emner på foreningens kurser og faglige møder *Link til pdf med idekataloget.

Landbrugsskoler

Grundundervisning i fåreavl
Team Fårerådgivning hjælper gerne med at styrke det faglige niveau og bidrage med praktiske erfaringer til undervisningen på landbrugsskoler og andre uddannelsesinstitutioner. Vi har lavet nogle oplæg til undervisning inden for flere emner:

 • Årets gang i fårebesætningen
 • Håndtering af får
 • Sundhed og sygdomme hos får
 • Fodring og pasning af får
 • Naturpleje med får

Kontakt os og få et oplæg fremsendt.

Vi tilbyder gerne at levere undervisning – både en teoretisk del i klasselokalet og en praktisk del, der foregår i en besætning i samspil med besætningsejeren.
Andre ønsker modtager vi gerne, så undervisningen bliver målrettet interesser og elevgruppens behov.
Send en mail med ønsker til post@teamfaareraadgivning.dk

Faglig litteratur om får - til elevernes opgaveløsning

Litteraturlisten er ikke fuldkommen, men give ideer til søgninger, så det er lettere at komme videre med specialiserede bøger og vejledninger.

Dyreværnsloven Får, Fødevarestyrelsen

Ib J. Christiansen og Knud Nielsen: Fåre- og lammesygdomme. Kun biblioteket.

Anette Holmenlund: Hyrdetimer. Turbine Forlaget, 2007

Svend Bek og Ivar Christoffersen: Fodring af får. Landbrugsforlaget

Agnes Winther and Clare Phythian: Sheep Health, Husbandry and Disease. The Crowood Press, 2011

Agnes Winther and Cicely W. Hill: Manual Lambing techniques. Amazone´s Book Store

Frank Slorie: Sheep Signals. Roodbont, Holland, 2016

David C. Henderson: The Veterinary book for Sheep farmers. Farming Press Ltd.

 

Nyt om Får, udgivet af Team Fårerådgivning. www.teamfaareraadgivning.dk (udgivet siden april 2016)
Får, udgivet af Dansk Fåreavl. www.sheep.dk (til og med 2015)

Team Fårerådgivning, se www.teamfaareraadgivning.dk
SCOPS – Sustainable Control of Parasites in Sheep: se http://www.scops.org.uk/
AHDB Beef and Lambs: Better returns Programme (http://beefandlamb.ahdb.org.uk/returns/health-and-fertility/)

Projekter

Team Fårerådgivning søger løbende projektstøtte, for at få ekstra ressourcer til at kunne gennemføre særlige initiativer til at styrke formidlingen af faglig viden til fåreavlere.

Projekt Slagtelams Klimaaftryk      

Undervisningstrailer

Projektet er sat i gang for at få beregnet udledningen af klimagas fra produktionen af slagtelam. Resultaterne skal bruges til at give fåreavlere konkret vejledning til at prioritere en indsats til at nedbringe udledningen af klimagasser fra deres produktion af slagtelam.

Projektet forløber i to trin: I et forprojekt i 2020 indsamles data fra 10 forskellige fåreavlsbedrifter og i hovedprojektet i 2021 regner Forskningscenter Foulum på tallene. Initiativet svarer til det, som andre landbrugsbrancher i Danmark har sat i gang.

Projektet er finansieret af indsamlede midler fra fårebranchen, tilskud fra Fællesfonden og et forventet tilskud fra Promilleafgiftsfonden. Projekt styregruppe består af: Jens Nielsen, Varnæs, formand for Fællesorganisationen Får og Lam og for Sønderjysk Fåreavl, Anne Hjelm, Sorø, forkvinde for Gotlænderforeningen og Brancheforeningen Får og Geder, Cato Barslund, Sjørup, Gl. Amstrup Væddersædsstation.

Team Fårerådgivning er sekretariat for Styregruppen – kontaktperson er Povl Nørgaard, mail: post@teamfaareraadgivning.dk   Mob. 31720145.

Vi har i 2018 indrettet en undervisnings-trailer med fagligt materiale og udstyr til brug ved kurser. Vi har især tænkt på den som meget praktisk, når vi holder oplæg ude på fårebedrifter eller i samarbejde med dyrlægepraksisser – eller ved brug på dyrskuer og udstillinger. Promilleafgiftsfonden har medfinansieret omkostningerne til den. Kontakt os og hør nærmere om brugen af den

Vidensformidling via brugerorienteret videns platform

Projektet fra 2016 er støttet af Fåreafgiftsfonden og fonden har bidraget med økonomiske mider til at Team Fårerådgivning har opbygge en ”platform” for formidling af viden til fåreavlere. Det handler om at styrke formidlingen enten direkte via websitet og bladet Nyt om Får eller indirekte via vores tilbud til fåreavlerforeninger.

Med projektet har vi overordnet set søgt at binde de mange eksisterende og ofte uformelle netværk inden for fårebranchen bedre sammen – det gælder fåreavlere, såvel som rådgivere, dyrlæger og forskere. Samt moderniseret formidlingen af faglig viden hen imod en større brug af internet og sociale medier. Men vi har også haft omtanke for at understøtte foreningernes egne faglige aktiviteter i form af kurser, seminarer, studieture og besætningsbesøg. Alt i alt aktiviteter som har fremmet erfaringsudvekslingen mellem fåreavlere og medvirket til at de nytilkomne bedre kan lære af de mere erfarne fåreavlere.

Ud af projektet er kommet følgende initiativer:

 • Bladet Nyt om Får tilbyder faglige artikler leveret af dyrlæger, konsulenter og forskere. Det udkommer 4 gange om året i A4 format. Bladet fylder det ”hul” ud, som Dansk Fåreavls blad Får stoppede i slutningen af 2015. Bladet kan fås både i webudgave og i papirformat.
 • Nyhedsbrev for Fåreavlere er et ny måde at tilbyde fåreavlere korte informationer tilpasset de sæsonaktuelle aktiviteter i fåreholdet. Det blev afprøvet i slutningen af 2016 og er siden udkommet regelmæssigt 12 gange om året.
 • Artikelsamling på websitet giver fåreavleren mulighed for at vende tilbage til tidligere artikler og finde svar på spørgsmål.
 • Rådgivning via mail videreføres af Team Fårerådgivning. Den har i mange år været leveret af Inga Stamphøj og Randi Worm via et projekt under Dansk Fåreavl.
 • Vi har via kontakter til landbrugsskoler undersøgt, hvordan undervisningen i fåreavl på landets landbrugsskoler kan styrkes, så landbrugseleverne får bedre indblik i dagens fåreavl.
 • Ideoversigt med kursusemner er et nyt initiativ til at understøtte foreningsbestyrelsernes arbejde med at indkredse emner til kurser for deres medlemmer. Den første udgave er udsendt til fåreavler-foreninger i efteråret 2016. Den bliver opdateret årligt.
 • Rådgiverseminar er et nyt initiativ til at styrke dyrlægers og rådgiveres faglige viden inden for fåreavl. I september 2016 gennemførte vi det første seminar om parasitter med 40 deltagere. Og det er siden gennemført som en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor dyrlæger og rådgivere kan udveksle erfaringer. Seminarets titel var ”Bedre behandling og forebyggelse mod orm i fårebesætninger”. Og blev gennemført den 16. september 2016 på Dalum Landbrugsskole.

Se dokumenterne fra seminaret her:

Program

10 skarpe på leverikter m. graf

Afgræsningsstrategier

Orm og udfordringer, Thamsborg

What do I do, Randi Worm

Worm resistence, Matt Colston

Worm resistense, Inga Stamphøj

Kontakt projektleder Povl Nørgaard, hvis du er interesseret i at høre om projektets mange aktiviteter til at fremme moderniseringen af vidensformidlingen til fåreavlere. Povl kan kontaktes på mail: post@teamfaarerådgivning.dk