Hvem er vi

Team Fårerådgivning er et partnerskab af dyrlæger og konsulenter, som via et samarbejde på udvalgte områder vil styrke deres faglige kompetencer og synlighed over for fåreavlere i Danmark. Partnerne vil via et samarbejde om faglige udviklingsprojekter og formidling af faglig viden til fåreavlere styrke deres position som faglige rådgivere og dyrlæger og derigennem opnå større effekt af deres arbejde til gavn for fåreavlere og fårebranchen som helhed.

Team Fårerådgivning står bag udgivelsen af magasinet Nyt om Får, samt Nyhedsbrev for Fåreavlere.

Hvad vil vi

Team Fårerådgivning vil gerne formidle faglig viden bredt til alle fåreavlere. Og meget gerne i samvirke med de foreninger, som organiserer fåreavlerne.
I fællesskab via Team Fårerådgivning formidler vi viden til fåreavlere via:
Magasinet Nyt om Får
Websitet www.teamfaareraadgivning.dk
Nyhedsbrev for fåreavlere – 12 gange årligt
Via vores facebook site
Projekter til at styrke videnformidlingen
Derudover arbejder partnerne i Team Fårerådgivning hver især med:
Individuel rådgivning til fåreavler – se kontaktoplysninger
Undervisning på kurser

Vores faglige fokus

Team Fårerådgivning har i disse år overordnet fokus på at øget tilvækst i lammeproduktionen via bedre management. Teamet har især opmærksomhed på at udbrede mere viden om parasitter og at den viden kommer bredere ud til fåreavlere og lammeproducenter. Det er generelt anerkendt, at der aktuelt ligger en udfordring i at få omsat eksisterende viden til systemer for behandling og forebyggelse, så fåreavlere kan udøve deres indsats mere effektivt og ensartet.
Mange af vores initiativer og projekter vil have det fokus i disse år.