Slagtelams Klimaaftryk

Om projektet

Projektet til at belyse udledningen af klimagasser ved produktionen af slagtelam blev sat i gang, for at få dokumenteret udledningen fra forskellige typer af danske fårebedrifter.

Ni fårebedrifter med forskellig driftsform har i løbet af hele 2020 indsamlet data om dyreomsætning og anvendt foder. De data har Århus Universitet, Forskningscenter Foulum så lavet analyser på, for at beregne mængden af CO2, som der udledes ved produktionen af et kilo slagtelam.

Projektet er igangsat af Team Fårerådgivning i samarbejde med fårebranchen.
Projektet ledes af en styregruppe bestående af: Jens R. Nielsen, Sønderjysk Fåreavl, Anne Hjelm, Brancheforeningen Får og Geder, Cato Barslund, Gl. Amstrup, samt Team Fårerådgivning.

For yderligere oplysninger om projektet, kontakt Povl Nørgaard, Team Fårerådgivning, mob. 31720145.

Det er finansieret med midler fra:

  •  Fællesfonden Mellem Søren Chr. Sørensen og Hustrus Mindefond og Foreningen af Jydske Landboforeninger
  • Foreningen Plan Danmark
  • Bidrag fra fårebranchen (fåreavlsforeninger, individuelle fåreavlere, slagtehuse og virksomheder)
  • Promilleafgiftsfonden