Nyhedsbrev for Fåreavlere – eksempel fra november 2018

Gode perspektiver i rødkløver til får Den afledte effekt af rødkløver i græsblandinger til får og geder er højere udbytter. Det vil være med til at sikre selvforsyningen og mulighed for produktion af et større antal økologisk lam. Et nyt forsøg skal nedtone rødkløverskrækken hos fåreavlere.

litteraturliste

Symptomer mineralmangel

En sønderjysk besætning har efter store problemer med lav tilvækst og døde lam måttet ændre tildelingsformen, for at sikre, at får og lam fik tilstrækkelig forsyning med mikromineraler.
Ved juletid sidste år oplevede en søn- derjysk besætning problemer med, at en flok af de dårligste lam begyndte at dø. Det undrede ejeren sig over, for dyrene trivedes heller ikke som de plejer trods ormebehandling og god fodring inkl. mineraltildeling.

Marine fodermidler

Anvendelse af marine produkter som husdyrfoder vil indlysende bidrage til at nedbringe konkurrencen mellem husdyr og mennesker om terrestriske fødeemner, samtidigt med at høst af marine ”afgrøder” potentielt kan medvirke til en mere effektiv recirkulering af næringssalte såsom N og P, som udledes til vores vandområder

Efterafgrøder til slagtelam og får

Lovkravet om MFO afgrøder forøger udbuddet af efterafgrøder som muligt foderemne. Beregninger viser, at hvidkløver og kløvergræs bør foretrækkes til lam for at sikre høj tilvækst. Derimod passer efterafgrøder som olieræddiker, gul sennep godt til får. De lovbestemte efterafgrøder kan være et godt bud på at sikre forsyningen af foder om vinteren.

Kastration af lam

Lam kastreres primært for at undgå uønskede parringer. Nogen påstår, at de opnår bedre smag af kødet og undgår den uønskede smag af uld hos kastrerede dyr. Andre begrunder kastration med at lammene er lettere at slagte, idet skindet nemmere fjernes

Rødkløver til får

Gode perspektiver i rødkløver til får Den afledte effekt af rødkløver i græsblandinger til får og geder er højere udbytter. Det vil være med til at sikre selvforsyningen og mulighed for produktion af et større antal økologisk lam. Et nyt forsøg skal nedtone rødkløverskrækken hos fåreavlere.

Aldersbestemmelse af får

Både ved køb og salg af får og lam er det vigtigt at kunne lave en præcis aldersbestemmelse. Specielt når lammene skal slagtes, er det vigtig for slagteren at vide alderen. Dyr under 1 år skal ikke midtflækkes på slagteriet

Græs til får

Græs og hvidkløver er grundlaget i fåreholdet. Fårene er bare et redskab til at udnytte græsset. Det er den new zealandske fåreavlers syn på driften af sit landbrug. Så i den optik skal vi se på fåret som et spændende og udfordrende redskab til at høste græs på. At der er mange udfordringer ved at lade fårene gøre arbejdet frem for maskinen er jo klart nok.

Videoer

Aktuelt

Nyhedsbrev for Fåreavlere – eksempel fra november 2018

Gode perspektiver i rødkløver til får Den afledte effekt af rødkløver i græsblandinger til får og…

litteraturliste

Symptomer mineralmangel

En sønderjysk besætning har efter store problemer med lav tilvækst og døde lam måttet ændre…

Marine fodermidler

Anvendelse af marine produkter som husdyrfoder vil indlysende bidrage til at nedbringe konkurrencen…

Efterafgrøder til slagtelam og får

Lovkravet om MFO afgrøder forøger udbuddet af efterafgrøder som muligt foderemne. Beregninger…

Kastration af lam

Lam kastreres primært for at undgå uønskede parringer. Nogen påstår, at de opnår bedre smag af…

Rødkløver til får

Gode perspektiver i rødkløver til får Den afledte effekt af rødkløver i græsblandinger til får og…

Aldersbestemmelse af får

Både ved køb og salg af får og lam er det vigtigt at kunne lave en præcis aldersbestemmelse.…

Græs til får

Græs og hvidkløver er grundlaget i fåreholdet. Fårene er bare et redskab til at udnytte græsset.…