Ny som fåreavler

En sønderjysk besætning har efter store problemer med lav tilvækst og døde lam måttet ændre tildelingsformen, for at sikre, at får og lam fik tilstrækkelig forsyning med…


0 Comments25 Minutes

Nyhedsbrev for Fåreavlere – eksempel fra november 2018

Gode perspektiver i rødkløver til får Den afledte effekt af rødkløver i græsblandinger til får og geder er højere udbytter. Det vil være med til at sikre selvforsyningen og…


0 Comments11 Minutes

litteraturliste


0 Comments1 Minutes

Symptomer mineralmangel

En sønderjysk besætning har efter store problemer med lav tilvækst og døde lam måttet ændre tildelingsformen, for at sikre, at får og lam fik tilstrækkelig forsyning med…


0 Comments9 Minutes

Marine fodermidler

Anvendelse af marine produkter som husdyrfoder vil indlysende bidrage til at nedbringe konkurrencen mellem husdyr og mennesker om terrestriske fødeemner, samtidigt med at høst af…


0 Comments1 Minute

Efterafgrøder til slagtelam og får

Lovkravet om MFO afgrøder forøger udbuddet af efterafgrøder som muligt foderemne. Beregninger viser, at hvidkløver og kløvergræs bør foretrækkes til lam for at sikre høj tilvækst.…


0 Comments10 Minutes

Kastration af lam

Lam kastreres primært for at undgå uønskede parringer. Nogen påstår, at de opnår bedre smag af kødet og undgår den uønskede smag af uld hos kastrerede dyr. Andre begrunder…


0 Comments3 Minutes

Rødkløver til får

Gode perspektiver i rødkløver til får Den afledte effekt af rødkløver i græsblandinger til får og geder er højere udbytter. Det vil være med til at sikre selvforsyningen og…


0 Comments13 Minutes

Aldersbestemmelse af får

Både ved køb og salg af får og lam er det vigtigt at kunne lave en præcis aldersbestemmelse. Specielt når lammene skal slagtes, er det vigtig for slagteren at vide alderen. Dyr…


0 Comments3 Minutes