Marine fodermidler

Anvendelse af marine produkter som husdyrfoder vil indlysende bidrage til at nedbringe konkurrencen mellem husdyr og mennesker om terrestriske fødeemner, samtidigt med at høst af marine ”afgrøder” potentielt kan medvirke til en mere effektiv recirkulering af næringssalte såsom N og P, som udledes til vores vandområder

Videoer

Aktuelt

Marine fodermidler

Anvendelse af marine produkter som husdyrfoder vil indlysende bidrage til at nedbringe konkurrencen…